Výzvy

Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2021

DOM UMENIA v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2021...

Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2019

DOM UMENIA v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2019...

Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2018

DOM UMENIA v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2018...

Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2017

DOM UMENIA v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2017.