Výstava
25.8.2020 o 17:00 - 20.9.2020

Nová paradigma

Výstava Nová paradigma prezentuje výber z tvorby renomovaných vizuálnych umelcov a umelkyne, ktorých spája záujem o výskum sveta umenia a skúmanie identity seba z pozície umelca/umelkyne. Ich diela na výstave prinášajú latentnú komunikačnú niť. Názov výstavy asociuje „nový“ pohľad na súčasnosť z pozície umenia a statusu umelca dnes. Pojem paradigma možno vnímať ako voľnú konšteláciu umeleckých modelov poznávania a reflektovania skutočnosti prostredníctvom troch nezávislých umeleckých deklarácií a stratégií vizuálneho jazyka.