STATUA 2019

Projekt Statua predstavuje prezentačnú sondu do slovenskej sochárskej tvorby prostredníctvom cyklu výstav absolventov sochárskych, sklárskych a keramických ateliérov za uplynulých 60 rokov. Po úvodnej výstave Statua 2018 z tvorby absolventov VŠVU v Bratislave a UMPRUM v Prahe z obdobia rokov 1968 až 1978 , sa druhá časť projektu Statua 2019 zameriava na prezentáciu tvorby slovenských absolventov vysokých výtvarných škôl z rokov 1979 až 1989.
Kurátor výstavy : Xénia Lettrichová Spolupráca : Ľuba Belohradská, Ján Hoffstädter

Projekt Statua predstavuje prezentačnú sondu do slovenskej sochárskej tvorby prostredníctvom cyklu výstav absolventov sochárskych, sklárskych a keramických ateliérov za uplynulých 60 rokov. Zámerom je postupne a v generačnom slede podať obraz o podobe komornej tvorby a jej autorskom zázemí. Prostredníctvom vystavených diel o formálnych tendenciách, o sochárskych postupoch a obsahových líniách.


    Po úvodnej výstave Statua 2018 z tvorby absolventov VŠVU v Bratislave a UMPRUM v Prahe z obdobia rokov 1968 až 1978 , sa druhá časť projektu Statua 2019 zameriava na prezentáciu tvorby slovenských absolventov vysokých výtvarných škôl z rokov 1979 až 1989.
Podmienky a protichodné tendencie ( ponormalizačné obdobie, revolúcia, porevolučné obdobie..) s ktorými sa táto generácia vyrovnávala, sa podpísali na jej hodnotovo nevyrovnanom profile. Pri zostavovaní autorského zastúpenia, sme rovnako ako pri prvej výstave , uprednostnili nečlenov KSČ, ktorí miesto režimom očakávanej, politicky angažovanej osobnej a pracovnej spolupráce, autonómne hľadali pôvodný umelecký výraz a vlastný priestor na vyjadrenie - i za cenu zriedkavých príležitostí vystavovať. A tiež tých, ktorí tvorivé ambície nevymenili za a priori komerčné stratégie.


    Výstavu Statua 2019 tvoria diela šestnástich výtvarníkov, pri ktorých výbere bola snaha ( nie vždy realizovateľná) naznačiť istý vývojový oblúk, pripomenúť rannú tvorbu z obdobia po skončení štúdia i jej súčasnú podobu.


Vystavujúci autori: Vlado Oravec, Jana Korkošová Černá, Michal Gavula, Pavol Hlôška, Vlado Oravec, Anna Horváthová, Peter Strassner, Miroslav Brooš, Ľubomír Ferko, Milan Jančovič, Peter Sceranka, Kata Kisssoczy, Rasťo Trizma, Jaro Košš, Miloš Balgavý, Viktor Oravec, Ivan Žákovic.

 

Organizačná spolupráca a podpora: Fond na podporu umenia, Galéria Statua