STATUA 2018

Výstava z tvorby absolventov sochárskych, sklárskych a keramických ateliérov na VŠVU v Bratislave a UMPRUM v Prahe v rokoch 1968 až 1978.
Kurátorka: Xénia Lettrichová
Vernisáž: vo štvrtok 18. januára 2018 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 19. január – 28. január 2018
Miesto: Dom umenia Bratislava, (2. poschodie, nám. SNP 12, Bratislava)
Projekt Statua predstavuje prezentačnú sondu do slovenskej sochárskej tvorby prostredníctvom cyklu výstav absolventov sochárskych, sklárskych a keramických ateliérov za uplynulých 60 rokov. Zámerom je postupne a v generačnom slede podať obraz o podobe komornej tvorby a jej autorskom zázemí. A prostredníctvom vystavených diel o formálnych tendenciách, o sochárskych postupoch a obsahových líniách.
 
 
Statua 2018 je úvodnou výstavou absolventov VŠVU v Bratislave a UMPRUM v Prahe z obdobia rokov 1968 až 1978 ,(nasledujúcou bude výstava z tvorby absolventov z r. 1979 až 1989,..)
Cyklus tak začína generáciou, v ktorej prejave, aspoň v prvých rokoch desaťročia, ešte rezonovala slobodná, tvorivá atmosféra 60. rokov, ktorá však svoju výtvarnú dráhu nastúpila v najtvrdšom období normalizácie, zavretých hraníc i všetkých informačných okien. Generáciou, napriek spoločenskej situácii tvorivo hľadajúcou vlastné, dobe i osobnému nastaveniu odpovedajúce témy a vyjadrujúcou sa prostredníctvom pocitovo i formálne aktuálnej, z klasicky overených princípov vychádzajúcej štruktúry sochy či objektu. Generáciou ešte prirodzene spätou s materiálom, remeselným umom a profesionálne prevedenou realizáciou.
Presnejšie tým spektrom absolventov, ktorí sa miesto režimom očakávanej, politicky angažovanej osobnej a pracovnej spolupráce, stiahli radšej do zóny tematicky privátnej, poetickej, prírodnej či abstraktnej a preto spoločensky slabo viditeľnej.
 
 
Na druhej strane na výstave nie sú prítomní tí sochári, ktorí tvorivé ambície, či už pred revolúciou alebo po nej, vymenili za a priori komerčné stratégie. A žiaľ nie sú tu zastúpení ani niektorí, či už z osobných ( Marián Huba) alebo z prevádzkových dôvodov (A. Žačko), ktorí by určite prispeli k úplnosti obrazu i kvalite výstavy. A samozrejme i takí, ktorí sa z koncepciou projektu, či kolektívnou výstavou nestotožnili.
 
Tak, či onak, výstavu Statua 2018 tvoria diela tridsiatich štyroch výtvarníkov, pri ktorých výbere bola snaha ( nie vždy realizovateľná) naznačiť istý vývojový oblúk, pripomenúť rannú tvorbu z obdobia po skončení štúdia i jej súčasnú podobu.
 
 
Vystavujúci autori: Jozef Barinka, Jozef Vachálek, Peter Hložník, Marián Polonský, Ivica Vidrová, Imrich Svitana, Juraj Gavula, Jozef Lupták, Gabriela Luptáková, Štefan Kubík, Štefan Tóth, Pavol Hložník, Oleg Fintora, Láďa Snopková, Ján Vančo, Juraj Sapara, Viktor Hulík, Ján Hoffstädter, Vojtech Pohánka, Peter Roller, Ján Sicko, Jaroslava Šicková, Michal Zdravecký, Zora Palová, Štepán Pala, Rozália Darázsová, Jozef Höger, Martin Lettrich, Gabriela Gaspárová, Rudolf Malacký, Vladimír Durbák, Juraj Opršal, Anna Daučíková, Marián Drugda
 
 
Spolupráca : Ľuba Belohradská, Roman Popelár
Organizačná spolupráca a podpora: SNG, FPU, Dom umenia, Galéria Statua