Nová paradigma

Výstava Nová paradigma prezentuje výber z tvorby renomovaných vizuálnych umelcov a umelkyne, ktorých spája záujem o výskum sveta umenia a skúmanie identity seba z pozície umelca/umelkyne. Ich diela na výstave prinášajú latentnú komunikačnú niť. Názov výstavy asociuje „nový“ pohľad na súčasnosť z pozície umenia a statusu umelca dnes. Pojem paradigma možno vnímať ako voľnú konšteláciu umeleckých modelov poznávania a reflektovania skutočnosti prostredníctvom troch nezávislých umeleckých deklarácií a stratégií vizuálneho jazyka.
kurátorka: Alena VRBANOVÁ
Kontakt

Otvorené: pon - pia 14.00 - 19.00

   Peter Rónai (*1953) a Stano Masár (*1971) sa hlásia k druhej a tretej vlne post a neo konceptuálneho umenia, Veronika Rónaiová (*1951) pracuje s ideovosťou v umení cez médium maľby, kresby a inštalácie na základe postkonceptuálnej stratégie, súc verná hyperrealistickej a montážovej metóde  pôvodných interpretácií. Od začiatku nultých rokov 21. storočia integruje čas, priestor a vrstvený príbeh obrazu. Na výstave sú zastúpené aj jej staršie obrazy, kde reagovala na protagonistov skupiny Nová vážnosť (1990 – 1993; Július Koller a Peter Rónai). S dávkou irónie priznáva ich súčasnú „depozitnú“ podobu a najmä svoj subverzívny status, keď sa dodatočne situuje medzi prominentných autorov. Premiérovo je uvedená kolekcia jej obrazov z roku 2020, v ktorej reflektuje nový stav spoločnosti, nastolený vraždou novinára Jána Kuciaka a ničivou pandémiou Covid-19. Obe skutočnosti zavŕšili doterajšie paradigmy a otvárajú novú, ktorú nevieme racionálne uchopiť. Tretia oblasť jej diel zachytáva pozíciu umenia – jednak cez inštitucionálny diskurz (Digitalizácia v SNG - Prerušená pieseň, 2016), až po  sebaidentifikáciu a vrstvenia vlastných diel ako Duplikát I.- II. (2007), Tretia verzia (2020) – príbeh vizuálnej a významovej transformácie jej známeho obrazu Pocta Berninimu (1989). Peter Rónai prezentuje konceptuálne obrazy, inštalácie a muzeifikované fotokolekcie, v ktorých komprimuje a recykluje vlastnú tvorbu. Ukazuje ju v nových časových súvislostiach, zväčša s dávkou ironického odstupu od situácie umenia dnes. Sú tu prezentované akési časové rezy - odkazy na jeho  stratégie ako No Art Today, O.F.U. - dokumentačné zábery a montáže na spoločnú tvorbu s Júliusom Kollerom v skupine Nová vážnosť. Spôsob prezentácie jeho diel často popiera status klasickej „originality“ diela. Vychádza z koncepcie Flux Gallery (Stop Art) na bode vlnovky. Rónai aktualizuje tento bod „nula“ ako časopriestorový akt vo vzťahu k permanentnej sebakontextualizácii na pôde umenia. O tom svedčia jeho práce zo začiatku 90. rokov - textové a znakové maľby, ale najmä novšie kumulatívne inštalácie Makulatúry O.F.U (2016), Post Post-ping-pong (2015), rezumujúci digitálny „banner“ PR Deposit (2020) a inštalácia Neue KunstvHale (2020). Stano Masár pracuje s dejinami, statusom a pozíciou umenia v aktuálnom geopolitickom (sociálnom) a inštitucionálnom kontexte. V centre jeho záujmu je sporná a ohýbaná povaha umenia, umelca a inštitúcie umenia. Zbiera vyradené fragmenty z galérií – koberce, kusy podláh, steny, osvetlenie, informačný systém, sokle... a pracuje s ich rekontextualizáciou. Jeho devízou je nenápadné gesto, precíznosť a zámerná dištancia, čo naznačuje aj nová videoinštalácia Z vtáčej perspektívy (2020). Veci okolo sféry umenia sa dostávajú do centra pozornosti a fungujú naopak. Podlaha SNG, Koberec GMB (2019), Model malej zatvorenej galérie (2020), Stena a performatívne sokle – makety budov SNG a KHB, ale aj Roh Moma a Roh Tate Modern (2012), ktoré nesú aj trpkú skutočnosť nezáujmu sveta o naše umenie po Novembri 1989. Podobne kinetický objekt Zblúdilé umenie (2012), v ktorom umenie uviazlo mimo záujem. Masárova nová inštalácia so zväzkami prázdnych novín nadväzuje na autorovu akciu z roku 2018 Dnes žiadne správy. Aktuálne naberá nové konotácie „vyšinutej“ postinformačnej spoločnosti. (av)

 

    Peter Rónai (*1953, Budapešť), v rokoch 1970 – 1974 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Želibský), potom na Akadémii umení Budapešť (prof. I. Kocsis), kde absolvoval aj postgraduálne štúdium (1976 - 1977). V roku 1990 bol zakladajúcim členom skupiny Nová vážnosť (s J. Kollerom a M. Adamčiakom do roku 1993). Pedagogicky pôsobil na UKF v Nitre, UCM v Trnave, Fakulte výtvarných umení VUT v Brne). V súčasnosti pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity  v Košiciach. Žije v Bratislave.

 

    Veronika Rónaiová (*1951 Kremnica), v rokoch 1966 – 1970 študovala na SŠUP v Bratislave (prof. R. Fila); 1970 – 1976 študovala na VŠVU v Bratislave voľnú grafiku a ilustráciu (V. Gažovič  a prof. O. Dubay ), v roku 1977 získala štipendium Ľudovíta Fullu. V rokoch 1998 - 2003 pôsobila na Fakulte architektúry STU v Bratislave, v roku 2002 bola habilitovaná na docentku na UMPRUM v Prahe, v rokoch 2003 - 2020 pôsobila na Katedre pedagogiky výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Žije v Bratislave.

 

    Stano Masár (*1971 Bratislava), v rokoch 1991 – 1996 študoval na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, v roku 2012 absolvoval doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave (prof. L. Čarný). Bol finalistom ceny Essl Award a Ceny Oskara Čepana. Prezentuje sa na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch umenia. Venuje sa aj grafickému dizajnu. Žije v Bratislave.

 

 


titulný obrázok: Veronika Rónaiová: Avionské slečny, 2016, olej na plátne 90 x 120 cm, foto: Daša Barteková